O Kompostani


Kompostana Metković igra ključnu ulogu u očuvanju okoliša i promicanju održivog načina života u Metkoviću. Kroz obradu organskog otpada i proizvodnju vrijednog komposta, pozitivno utječe na lokalnu zajednicu i okoliš.

Više o projektu

Lokacija


Kompostana Metković smještena je u predjelu Vrbovci, a njezinom izgradnjom osigurana je infrastruktura potrebna za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, što doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Metkovića.

Google Map

Značaj kompostane

Kompostana Metković će imati pozitivan utjecaj na lokalno stanovništvo tako što će poboljšavati kvalitetu života, poticati održivi razvoj, čuvati okoliš i pružati resurse i obrazovanje za bolje upravljanje otpadom i zaštitu okoliša.


Kompostiranje je ekološki održiv način upravljanja organskim otpadom, jer se smanjuje količina otpada koja završava na odlagalištima ili se spaljuje. To smanjuje onečišćenje tla, zraka i vode te pridonosi očuvanju lokalnog okoliša.

Kompostana može smanjiti troškove lokalne samouprave za odlaganje i obradu otpada, čime se oslobađaju sredstva za druge potrebe zajednice.

Kompostana proizvodi kompost, koji se može koristiti za poboljšanje kvalitete tla u poljoprivredi i vrtlarstvu. Lokalni poljoprivrednici i vrtlari mogu koristiti ovaj kompost kako bi poboljšali prinose i kvalitetu svojih usjeva.

Kompostana može zapošljavati lokalno stanovništvo, te poticati razvoj novih poslovnih prilika i industrija povezanih s održivim upravljanjem otpadom.

Kompostana pomaže u podizanju svijesti o problemima otpada i potiče ljude na ekološki odgovorno ponašanje.

Kompostiranjem se smanjuju emisije stakleničkih plinova, što doprinosi globalnim naporima za suzbijanje klimatskih promjena.

Najnovije vijesti