Potpisani ugovori o nabavi i isporuci opreme za kompostanu Metković za Grupu 2- Usitnjivač na gusjenicama s hidrauličnim pogonom, Grupu 3 – Stroj za prevrtanje komposta, te Grupu 4 – Sita za prosijavanje komposta

Dana 14.02.2022. potpisani su ugovori o nabavi i isporuci opreme za kompostanu Metković i to za Grupu 2- Usitnjivač na gusjenicama s hidrauličnim pogonom, Grupu 3 - Stroj za prevrtanje komposta, te Grupu 4 - Sita za prosijavanje komposta.

Kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrane su ponude sljedećih ponuditelja:

Grupa 2- Usitnjivač na gusjenicama s hidrauličnim pogonom - ponuda ponuditelja Nakić-Alfirević d.o.o.. Isporučitelj će stroj isporučiti po cijeni: 1.535.200,00 kn  [iznos bez PDV-a] , a rok isporuke je 180 dana.

Radi se o stroju koji će uvelike smanjiti obujam pristiglog materijala, te time olakšati sazrijevanje kompostnih masa.

Grupa 3- Stroj za prevrtanje komposta - ponuda ponuditelja Nakić-Alfirević d.o.o.. Isporučitelj će stroj isporučiti po cijeni: 674.200,00 kn  [iznos bez PDV-a] , a rok isporuke je 150 dana.

Radi se o stroju koji će materijal koji je složen na hrpe prevrtati te omogućiti prozračivanje te smanjenje neugodnih mirisa, a posljedično ubrazati proces kompostiranja.

Grupa 4- Sita za prosijavanje komposta - ponuda ponuditelja Nakić-Alfirević d.o.o.. Isporučitelj će stroj isporučiti po cijeni: 693.600,00 kn  [iznos bez PDV-a] , a rok isporuke je 150 dana.

Radi se o stroju koji će materijal koji je je prošao proces kompostiranja prosijati na granulaciju koja je pogodna za daljnje skladištenje, odnosno za daljnju uporabu.

Kako za Grupu 5- Oprema za pakiranje komposta te Grupu 6- Utovarivač/kombinirka nije bilo pristiglih ponuda, postupak nabave će se ponoviti za ove grupe.